Ben Groenewold trad af als voorzitter

 

Op dinsdagavond 25 augustus 2020 werd (geheel Corona-proof) de algemene jaarvergadering gehouden

Voorzitter Ben Groenewold was aftredend en had zich niet herkiesbaar gesteld.

Met dit aftreden kwam een eind aan 40 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan hij de laatste 15 jaar het voorzitterschap bekleedde.

In deze 40 jaar heeft hij heel veel werkzaamheden verricht voor DES.

De waardering voor deze geweldige inzet werd uitgedrukt in een grote bos bloemen met een envelop.

Henk Hiddink, tweede voorzitter, sprak de scheidende voorzitter toe.

Lucie Wopereis werd de opvolgende voorzitter.